Børneattest

I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. For Durup Idrætsforening medfører det, at vi er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte og nuværende trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Indhenter vi en børneattest på en træner, instruktør, leder mv., som er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle krænkelser. En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere af følgende punkter i straffeloven: 

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år 


• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 


• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år


Vi skal indhente børneattester hos Det Centrale Kriminalregister, som dog kun må udlevere dem, hvis træneren, instruktøren, lederen mv. giver sit samtykke.

Vi har derfor som krav at alle trænere giver sit samtykke til at vi indhenter børneattester hos Det Centrale Kriminalregister. Dette gør vi hvert år på ALLE trænere.